Zapojily jsme se do projektu OPJAK - pod názvem objevujeme svět,který je spolufinancován Evropskou unií - viz dokumenty

 PROJEKT

Objevujeme svět

byl spolufinancován Evropskou unií

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech,které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:personální podpora,osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání,inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání,spolupráce s rodiči dětí,žáků,účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

 

Registrační číslo projektu : CZ.02.02.XX/00/22_002/0007558

 

Celková výše podpory činí : 551 400,- Kč