Informace k platbě školného a stravného

Za měsíc březen budeme vracet 250,- Kč školného a v měsíci dubnu,pokud se školka neotevře se hradit školné nebude.Vyúčtování školného i stravného proběhne v měsíci červnu.

Můžete si prozatím zrušit  trvalý příkaz k platbě školného a strravného,než se školka otevře.

Upozornění pro rodiče 

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady MČ Praha 13 je zrušen provoz mateřských škol od 16.3.2020 až do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Formulář na ošetřovné budeme vydávat na žádost rodičů .Kontaktujte nás na tel.732150132 nebo na email ms.balonek@tiscali.cz

Formulář žádosti o ošetřování člena rodiny je možné po vyplnění poslat škole i elektronicky na adresu ms.balonek@tiscali.cz, škola ho obratem potvrdí a odešle žadateli zpět. Formulář je ke stažení na webové stránce České správy sociálního zabezpečení https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 

 

 

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/21

V dokumentech pod názvem "Jak přihlásit dítě do MŠ "naleznete veškeré informace.

Vyplněné žádosti o přijetí a evidenční list dítěte odevzdáte dne 12.5. od 13,00 - 17,00 na vámi vybrané mateřské škole.Žádosti i evidenční list si můžete vytisknout na webových stránkách školy v dokumentech.

V rámci prevence před koronavirem je den otevřených dveří,který měl být 1.4. zrušen.

  

Informace o zpracování osobních údajů naleznete v dokumentech.

 

V rámci aktivit MA 21 prostřednictvím MČ Praha 13 je naše škola zapojena do projektu

"Zuby jako perličky" - program je zaměřen na prevenci zubního kazu a správné techniky čištění zubů  - partner projektu  moderně vybavené zubní centrum u smile

 

 

 

PROJEKT 

 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188  - CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000458

 

 

 

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV.

 

Realizace :

 

Vybudování venkovní učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO a rozvoj polytechnických dovedností,vybudování polytechnické učebny a polytechnického koutku.

Celková výše podpory činí - 1.284.690,- Kč

 

 

 PROJEKT  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-023/0003366  -


- Šablony pro MŠ Balónek


___________________________________________________________________________


 ___________________________________________________________________________


Je spolufinancován Evropskou unií


Projekt je zaměřen na osobnostní a sociální  rozvoj pedagogů,sdílení zkušeností a personální podpora škol.Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti,kvalitnější vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání,usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.Celková výše podpory činí 428 448,- Kč.


________________________________________________________