Prosíme rodiče,aby si nahlásili děti na prázdninový provoz do 9.5. na email školky ms.balonek@tiscali.cz nebo učitelce v MŠ.

Vážení rodiče,

3.5. konečně otevíráme školku  pro všechny  děti, které se už nebudou muset testovat. Děti, které dnes ze žluté třídy nastoupily do karantény, mohou přijít do MŠ nejdříve 11.5.,pokud budou mít PCR test negativní. 

 

Zápis do MŠ bude probíhat ve dnech 3.-9.5.2021.V těchto dnech rodiče odevzdají vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list dítěte vyplněný i od lékaře.Veškeré informace naleznete v dokumentech,kde najdete základní informace a pokyny k zápisu a zároveň i potřebné formuláře. / evidenční list dítěte a žádost o přijetí do MŠ/.

Přejeme úspěšný zápis a hlavně pevné zdraví.

Odkaz na žádost o ošetřovné níže-školka potvrzení nevydává

https://www.cssz.cz/web/cz/aktuální-informace-k-ošetřovnému

 Prázdninový provoz 

1.-16.7. zajišťuje provoz naše MŠ ,

od 19.- 30.7.  MŠ Barvička Klausova 2449.

Zájemce nahlaste do 9.5. učitelkám na třídách nebo na email školky ms.balonek@tiscali.cz

 

Informace pro rodiče k provozním  podmínkám- naleznete v dokumentech.

 

 Informace o zpracování osobních údajů naleznete v dokumentech.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROJEKT 

 

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188  - CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000458

 

 

 

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV.

 

Realizace :

 

Vybudování venkovní učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO a rozvoj polytechnických dovedností,vybudování polytechnické učebny a polytechnického koutku.

Celková výše podpory činí - 1.284.690,- Kč

 

 

 PROJEKT  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-023/0003366  -


- Šablony pro MŠ Balónek


___________________________________________________________________________


 ___________________________________________________________________________


Je spolufinancován Evropskou unií


Projekt je zaměřen na osobnostní a sociální  rozvoj pedagogů,sdílení zkušeností a personální podpora škol.Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti,kvalitnější vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání,usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.Celková výše podpory činí 428 448,- Kč.


________________________________________________________