Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025 naleznete v sekci dokumenty.

Hravá odpoledne pro přijaté děti budou od 21.5. každé úterý

od 15:30 hod.,v úterý 28.5. hravé odpoledne z technických důvodů odpadá.

 

Informace k letnímu provozu -provoz zajišťují

1.7.-16.7. MŠ Paletka,Trávníčkova 1747

17.7.-31.7. - MŠ Pohádka ,Janského 2187

Děti je nutné nahlásit do 30.4.

Zápis do MŠ bude probíhat elektronicky od 15.4. - 30.4. na níže uvedeném odkazu

https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/msbalonek/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5266

 -odevzdávání vyplněných evidenčních listů a vytištěných elektronických přihlášek bude dne 2.5. od 13:00 - 17:00 .Veškeré informace k zápisu naleznete v sekci dokumenty.

Od 1.9.2024 na základě usnesení rady MČ Praha 13 č.UR 0123/2024 bude výše úplaty za předškolní vzdělávání /školné /na jedno dítě činit

900,- Kč/měsíc

 

 

 Zapojily jsme se do projektu OPJAK - pod názvem objevujeme svět,který je spolufinancován Evropskou unií - viz dokumenty

 PROJEKT  OPJAK

Objevujeme svět

byl spolufinancován Evropskou unií

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech,které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:personální podpora,osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání,inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání,spolupráce s rodiči dětí,žáků,účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

 

Registrační číslo projektu : CZ.02.02.XX/00/22_002/0007558

 

Celková výše podpory činí : 551 400,- Kč

viz. dokumenty -plakát

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

 

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: 

ve výši 68 000,- Kč

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT. 

viz dokumenty - plakát