Název dokumentu:
Informace k přijímání dětí do MŠ Stáhnout zde
digitalizujeme školu Stáhnout zde
Informace k platbě školného a stravného Stáhnout zde
Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2024-2025 Stáhnout zde
Evidenční list Stáhnout zde
zplnomocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ Stáhnout zde
projekt OPJAK - Objevujeme svět Stáhnout zde
školní řád MŠ Stáhnout zde
směrnice k realizaci Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze Stáhnout zde
žádost k opatřením Stáhnout zde
odnětí souhlasu se zpracováním osobních údajů dítěte Stáhnout zde
souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte Stáhnout zde
projekt Modernizace a vybavení škol Stáhnout zde
informace o zpracování osobních údajů Stáhnout zde
facebook_logo
cara kontaktní informace na naši školu

Mateřská škola B A L Ó N E K

(příspěvková organizace)
Janského 2188
Praha 5 - Velká Ohrada
155 00
IČO: 75030802
Telefon/fax: 251 623 893
E-mail: ms.balonek@tiscali.cz
datová schránka ID: avhknbs
Provoz školky: 6:30 - 17:30 hod.

ředitelka školy:Jaroslava Maxová
hospodářka školy:Erika Přikrylová
balonek

Prohlášení o přístupnosti