Název dokumentu:
zplnomocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ Stáhnout zde
projekt OPJAK - Objevujeme svět Stáhnout zde
Informace k zápisu do MŠ Stáhnout zde
evidenční list Stáhnout zde
školní řád MŠ Stáhnout zde
kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Stáhnout zde
Zápis - informace k přijímání dětí do MŠ Stáhnout zde
směrnice k realizaci Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze Stáhnout zde
žádost k opatřením Stáhnout zde
platba školného a stravného od 1.9.2022 Stáhnout zde
Informace pro rodiče nově nastupujících dětí do MŠ Stáhnout zde
odnětí souhlasu se zpracováním osobních údajů dítěte Stáhnout zde
souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte Stáhnout zde
projekt Modernizace a vybavení škol Stáhnout zde
informace o zpracování osobních údajů Stáhnout zde
facebook_logo
cara kontaktní informace na naši školu

Mateřská škola B A L Ó N E K

(příspěvková organizace)
Janského 2188
Praha 5 - Velká Ohrada
155 00
IČO: 75030802
Telefon/fax: 251 623 893
E-mail: ms.balonek@tiscali.cz
datová schránka ID: avhknbs
Provoz školky: 6:30 - 17:30 hod.

ředitelka školy:Jaroslava Maxová
hospodářka školy:Erika Přikrylová
balonek

Prohlášení o přístupnosti