AKTIVITY MŠ
 • výtvarný kroužek
 • pohybový kroužek
 • hra na flétnu
 • cvičení na balančních míčích
 • vyuka anglického jazyka
 • keramický kroužek
 • úzká spolupráce s blízkou ZŠ
 • plněná celoročního projektu "Staň se úspěšným školákem"
 • pasování na školáky v rámci rozloučení se školním rokem
 • pro nově zapsané děti jsou 1x týdně pořádána hravá odpoledne
 • ozdravné pobyty dětí dle zájmu rodičů
 • pořádání výletu během školního roku
 • divadelní představení na škole 2 až 3 měsíci
 • návštěvy knihovny, pražských památek, výstav a jiných kulturních pořadů
 • pravidelné karnevaly
 • pyžamkové večírky
 • drakiády, sportovní olympiády a další


ORGANIZACE DNE V MŠ

Děti se scházejí v MŠ od 6:15 - 8:30 hod. / po dohodě s rodiči je možné přivést dítě kdykoliv během dne. V dopoledních hodinách jsou na programu volné hry dětí, individuální práce s dětmi nebo ve skupinkách, rozcvička, svačina, výchovná činnost a pobyt venku. Po obědě následuje odpočinek dětí uzpůsobený potřebám dítěte u předškolních dětí je odbourán spánek , následuje pouze krátká relaxace volné hry, výchovná činnost nebo pobyt venku. Po odpolední svačině je uskutečňována odpolední zájmová činnost / hry dle vlastního zájmu dětí, pokračování didakticky zacílených činností, pobyt na zahradě.

Organizace dne je přizpůsobena potřebám a zájmům dětí.

Pro lepší adaptaci dětí je umožňován pobyt rodiče v MŠ při nástupu dítěte do kolektivu. Pro nově zapsané děti pořádáme 1x týdně hravá odpoledne za přítomnosti rodičů.
facebook_logo
cara kontaktní informace na naši školu

Mateřská škola B A L Ó N E K

(příspěvková organizace)
Janského 2188
Praha 5 - Velká Ohrada
155 00
IČO: 75030802
Telefon/fax: 251 623 893
E-mail: ms.balonek@tiscali.cz
datová schránka ID: avhknbs
Provoz školky: 6:30 - 17:30 hod.

ředitelka školy:Jaroslava Maxová
hospodářka školy:Erika Přikrylová
balonek

Prohlášení o přístupnosti