PŘEHLED DIVADEL A AKCÍ 

 ÚNOR - ČERVEN

  

23.2.  Princezna z obrázků                                9,30

 

16.3.  Jak Vojta vyzrál nad bacily                    9,30 -zrušeno z důvodu nemoci

 

25.3.  Na farmě                                                   9,00

 

12.4.  Jarní pohádka                                          9,30

 

28.4.  Rej čarodějnic                                      dopoledne

 

3.5.   Mobilní planetárium                                9,00

 

31.5.  Žabí princ                                                9,30

 

1.6.    MDD a sportovní olympiáda               dopoledne

 

9.6.    Za kůzlátky do pohádky                        9,30

 

                                 13.6.  Rozloučení se školním rokem,pasování předškoláků na školáky              

NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ   V 15,30

22.6. Výlet do zábavného parku Krtkův svět - celodenní